Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alle onderdelen op deze website goed werken. Lees meer in onze privacyverklaring.
Accepteren

Aanmelden

Aanmelden en instromen

Om te kunnen starten op het Jan van Brabant college vestiging Gasthuisstraat moet uw kind ingeschreven zijn bij de gemeente waar u komt te wonen.

Nadat u zich hebt ingeschreven bij de gemeente, stuurt u een mail naar ghs@janvanbrabant.nl met daarin de naam en de geboortedatum van uw kind.
U krijgt dan van Mevrouw Stouten, onze ondersteuningscoördinator, een uitnodiging voor een intakegesprek op onze school.

U komt samen met uw kind naar het intakegesprek en brengt dan een geldig legitimatiebewijs van u en uw kind mee.
Na dit intakegesprek bekijken wij of wij uw kind kunnen plaatsen en in welke klas hij/zij kan beginnen.

Wij hebben vier aanmeld- en instroommomenten per schooljaar.

Aanmeld- en instroommomenten

schooljaar 2021-2022

3 september 2021 is sluitingsdatum voor start periode 1.
Periode 1 start op 6 september 2021.

8 oktober 2021 is sluitingsdatum voor start periode 2.
Periode 2 start op 22 november 2021.

23 december 2021 is sluitingsdatum voor start periode 3.
Periode 3 start op 22 februari 2021.

25 maart 2022 is sluitingsdatum voor start periode 4.
Periode 4 start op 9 mei 2021.

2 september 2022 is sluitingsdatum voor start periode 1.
Op maandag 2 september schooljaar 2022-2023.