Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat alle onderdelen op deze website goed werken. Lees meer in onze privacyverklaring.
Accepteren

Aanmelden

Aanmelden en instromen

Om te kunnen starten op het Jan van Brabant college vestiging Gasthuisstraat moet uw kind ingeschreven zijn bij de gemeente waar u komt te wonen.

Nadat u zich hebt ingeschreven bij de gemeente, stuurt u een mail naar ghs@janvanbrabant.nl met daarin de naam en de geboortedatum van uw kind.
U krijgt dan van de administratie of Mevr Claessens, onze ondersteuningscoördinator, een uitnodiging voor een intakegesprek op onze school.

U komt samen met uw kind naar het intakegesprek en brengt dan een geldig legitimatiebewijs van u en uw kind mee.
Na dit intakegesprek bekijken wij of wij uw kind kunnen plaatsen en in welke klas hij/zij kan beginnen.

Wij hebben vier aanmeld- en instroommomenten per schooljaar.

Aanmeld- en instroommomenten

schooljaar 2022-2023

2 september 2022 is sluitingsdatum voor start periode 1.
Periode 1 start op maandag 5 september 2022.

7 oktober 2022 is sluitingsdatum voor start periode 2.
Periode 2 start op Maandag 21 november 2022.

23 december 2022 is sluitingsdatum voor start periode 3.
Periode 3 start op Maandag 13 februari 2023.

24 maart 2023 is sluitingsdatum voor start periode 4.
Periode 4 start op Maandag 8 mei 2023.

25 augustus 2023 is sluitingsdatum voor start periode 1.
Periode 1 start op  maandag 28 augustus, schooljaar 2023-2024.